Bokor Campuchia

Câu lạc bộ Golf Bokor


Câu lạc bộ gôn Bokor là một phần của dự án phát triển mới có tên là Thành phố Bokor mới trên núi Bokor ở phía nam Campuchia.

Câu lạc bộ Golf Bokor

Tải xuống Hướng dẫn du lịch Bokor từ Cửa hàng Google Play google play


  • thông tin chung
  • địa điểm thú vị được hiển thị trên bản đồ
  • Âm thanh bằng tiếng Khmer / tiếng Anh (không cần internet)
  • thông tin chỗ ở
  • Ứng dụng bằng tiếng Anh, Khmer, Đức, Pháp và Trung Quốc