โบกอร์ กอล์ฟ คลับ


โบกอร์ กอล์ฟ คลับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาใหม่ที่เรียกว่าเมืองโบกอร์ใหม่บนภูเขาโบกอร์ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา

โบกอร์ กอล์ฟ คลับ