Câu lạc bộ Golf Bokor


Câu lạc bộ gôn Bokor là một phần của dự án phát triển mới có tên là Thành phố Bokor mới trên núi Bokor ở phía nam Campuchia.

Câu lạc bộ Golf Bokor