Đô thị - Thành phố Bokor


bản đồ

Huyện Teuk Chhou, xã Boeung Touk, xã Koh Touch và xã Prek Tnaot sẽ thành lập đô thị mới.

Đô thị Thành phố Bokor