Sân bay quốc tế Bokor


Sân bay quốc tế Bokor dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030 và sẽ có một nhà ga và đường băng hiện đại.

Sân bay quốc tế Bokor là một phần của dự án phát triển mới có tên Thành phố Bokor mới trên núi Bokor ở phía nam Campuchia.

Sân bay quốc tế Bokor