សួនកម្សាន្តបូកគោលែន


សួនកម្សាន្តបូកគោគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា ទីក្រុងបូកគោថ្មី នៅលើភ្នំបូកគោ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។ សួនកម្សាន្តនឹងមានកន្លែងជិះកង់ និងកន្លែងទាក់ទាញជាច្រើន ដែលផ្តល់ការកម្សាន្តសម្រាប់អ្នកទស្សនាគ្រប់វ័យ។

សួនកម្សាន្តបូកគោលែន