អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបូកគោ


អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​បូកគោ​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ឆ្នាំ​២០៣០ ហើយ​នឹង​មាន​អគារ​ចំណត​យន្តហោះ​ទំនើប និង​ផ្លូវ​រត់​។

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបូកគោគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា ទីក្រុងបូកគោថ្មី នៅលើភ្នំបូកគោ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបូកគោ